Kotlíková dotace

Kotlíková dotace

Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč je možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Právě kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Ministerstvo pro kraje zveřejnilo 1. výzvu v hodnotě 3 miliardy korun.

-  Nová kotliková dotace proběhne ve 3 cyklech výzev (vždy po 2 letech).

-  Příjem žádostí fyzické osoby – individuální dle krajů - alokace 3 mld. Kč.

-  Příjem žádostí Obce, Města, Školy, atd. od 14. srpna do 13. listopadu, alokace 2,5 mld. Kč.

 

Stáhněte si dle svého kraje všechny potřebné dokumenty ke kotlikové dotaci a přečtěte si přesně vyhlášenou výzvu pro svůj kraj.

 

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší.

Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu).

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. mikro-energetická opatření. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun (které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc korun). Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení.

 

Na co dostanete kotlikovou dotaci:

• zdroj včetně nákladů na jeho instalaci

• nová otopná soustava

• rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

• finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)

• služby energetického specialisty

• projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

 

Výše podpory:

•  Kotel výhradně na uhlí 70 %

•  Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %

•  Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %

+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

 

Kde a kdy budete žádat:

Fyzické osoby na krajském úřadě poté, co konkrétní kraj vyhlásí výzvy pro občany.

 

Co budu muset určitě povinně doložit:

Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.

Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

 

Seznam prioritních měst a obcí – aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší +5% dotace v rámce novýc kotlíkových dotacích: ZDE

Prezentace z TK: ZDE

Základní informace pro kraje: ZDE

Pravidla pro fyzické osoby: ZDE

 

Seznam podporovaných kotlů firmy KOVARSON s.r.o.

automatický kotel gekon zplynovaci kotel kondenzační plynový kotel  
Automatický kotel GEKON 20, 25kW Zplyňovací kotel MAKAK 20 - 40 kW Kondenzační plynové kotle ADAX  

 

Zobrazit všechny články DOTACE na kotle KOVARSON Virtuální prohlídka showroomu Pomoc s výběrem kotle Montažní a servisní mapa
AKČNÍ NABÍDKA PRÁVĚ PROBÍHÁ DOPŘEJTE SI TAKÉ TO NEJLEPŠÍ