Kotlíková dotace

Kotlíková dotace

Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč je možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Právě kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze zažádaly kraje, které již v první výzvě poskytly dotace přímo občanům. V první výzvě bylo uvolněny 3 miliardy  + 300 miliónů získaných dodatečně pro kotle na biomasu.

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší.

Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu).

 

Automatický kotel GEKON Automatický kotel GEKON PELLET Automatický kotel GEKON COMBI Zplynovací kotel MAKAK Kombinovaný kotel PREDATOR 25 kW Kondenzační plynový kotel ADAX

hnědé uhlí ořech 2

dřevní pelety

hnědé uhlí ořech 2 / dřevní pelety

Kusové dřevo

Kusové dřevo / hnědé uhlí ořech 2

Plyn

Ceníková cena 71 066 Kč bez DPH

Ceníková cena 71 066 Kč bez DPH

Ceníková cena 71 066 Kč bez DPH

Ceníková cena 61 975 Kč bez DPH

Ceníková cena 90 901 Kč bez DPH

Ceníková cena 24 785 Kč bez DPH

Dotace 70% + 5% zhoršená oblast Dotace 80% + 5% zhoršená oblast Dotace 75% + 5% zhoršená oblast Dotace 80% + 5% zhoršená oblast Dotace 75% + 5% zhoršená oblast Dotace 75% + 5% zhoršená oblast
Cena při dotaci: 17 766 Kč bez DPH Cena při dotaci: 10 660 Kč bez DPH Cena při dotaci: 14 213 Kč bez DPH Cena při dotaci: 9 296 Kč bez DPH Cena při dotaci: 18 180 Kč bez DPH Cena při dotaci: 4 957 Kč bez DPH
DOTACI VYŘÍDÍME ZA VÁS ! Pro více informací pište na dotace@kovarson.cz nebo volejte na 576 776 726

 

Odkaz na Státní Fond životního prostředí a registrované výrobky firmy KOVARSON:    https://svt.sfzp.cz/vyrobky/vyhledat?text=KOVARSON&field=5&page=1

 

Výše podpory:

•  Kotel výhradně na uhlí 70 %

•  Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %

•  Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %

+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

 

Na co dostanete kotlikovou dotaci a co je :

• zdroj včetně nákladů na jeho instalaci

• nová otopná soustava

• rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

• finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)

• služby energetického specialisty

• projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

 

Co budu muset určitě povinně doložit:

Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.

Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

 

Stáhněte si dle svého kraje všechny potřebné dokumenty ke kotlikové dotaci a přečtěte si přesně vyhlášenou výzvu pro svůj kraj.

 

Seznam prioritních měst a obcí – aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší +5% dotace v rámce novýc kotlíkových dotacích: ZDE

Prezentace z TK: ZDE

Základní informace pro kraje: ZDE

Pravidla pro fyzické osoby: ZDE

 

 

Zobrazit všechny články DOTACE na kotle KOVARSON Virtuální prohlídka showroomu Pomoc s výběrem kotle Montažní a servisní mapa
Kotlíková dotace od firmy KOVARSON