Volné pracovní pozice

Volné pracovní pozice ve společnosti KOVARSON s.r.o.

 

1) 

 

Pro více informací o volných pracovních místech nás prosím kontaktujte se zaslaným životopisem na prace@kovarson.cz

Společnost KOVARSON s.r.o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název projektu: Kovarson, perspektivní zaměstnavatel

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004971

Prioritní osa:   OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Datum zahájení: 1. 3. 2017

Datum ukončení: 28. 2. 2019

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Zobrazit všechny články DOTACE na kotle KOVARSON Virtuální prohlídka showroomu Pomoc s výběrem kotle Montažní a servisní mapa
NOVINKA - Zplyňovací kotel LEMUR 14 - 25 kW