Kombinovaný kotel PREDATOR PELLET 40/20 kW

PREDATOR PELLET 40/20 kW

Kusové dřevo
Kusové dřevo
Dřevěné pelety
Dřevěné pelety
Kombinovaný kotel PREDATOR PELLET 40/20 kW

Český kombinovaný kotel PREDATOR je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů, včetně možnosti ohřevu vody. Kotel je kombinací zplynovacího kotle na dřevo, štěpku, brikety a automatického kotle na dřevní pelety s automatický zapalováním a čištěním. Spalovací komora na dřevo délky až 55cm!

Kombinovaný kotel splňuje 5. emisní třídu dle EN 303-5 a tím i nejpřísnější emisní hodnoty vypouštěné z kotle do ovzduší.

Velkokapacitní zásobník 350 litrů na dřevní pelety a 135 litrový zásobník pro dřevo dělají z kotle komfortní kotel pro ruční i automatický provoz s vysokou účinností. Při ručním topení vydrží obsah přikládací komory na cca 8 až 12h provozu při 20 kW výkonu a 4 – 5 hodin při 40 kW výkonu. V útlumovém režimu vydrží kotel až 24hod. Při automatickém režimu vydrží obsah zásobníku na 4 dny a v útlumovém režimu až na 10 dní. Kotel je nutné zapojit s akumulační nádrží. Doporučuje se nádrž o obsahu alespoň 40 litrů na 1 kW výkonu kotle.

KONSTRUKCE KOTLE:

Vnitřní těleso kotle je svařené z kotlového 6mm plechu vysoké jakosti. U nejvíce namáhaných a kritických částí užíváme plech o tloušťce 8 mm. Plech vnějšího pláště je silný 4 mm. Nerezové vložky o 3 mm vyplňují přikládací komoru. Ty chrání kotel před kondenzáty, dehtem a zvyšují tak živostnost kotle. V horní části se nachází přikládací komora, která je ze spodní části opatřena žárobetonovou tvarovkou s tryskou pro průchod plynů. Skrz tvarovku přechází žhavé plyny do dohořívacího prostoru z vernikulitu a žárobetonu. Hlavní trubkový výměník se stěnou silnou 6,1 mm lemuje zadní stěnu kotle, kde v horní části ústí do sběrného kanálu a vychlazené plyny následně vycházejí do komína. V trubkách jsou uloženy turbulátory pro jednoduché a bezproblémové čištění.

Kotel je chráněn na výstupu kotle termostatickým čidlem, které při záznamu vysoké teploty nad 95°C vypne ventilátor, zapne všechna oběhová čerpadla a otevře všechny směšovací ventily. Chladící smyčka je dalším vybavením kotle. Termostatické bimetalové čidlo chladící smyčky při překročení teploty kotle nad 95°C otevře ventil, pustí do kotle studenou vodu z vodovodního řádu a z druhé strany se teplá voda vypustí do odpadu.

FUNKČNOST KOTLE:

V ručním režimu je spalování  podporováno pouze odtahovým ventilátorem, který vhání primární vzduch do přikládací komory a sekundární do trysky. V horní přikládací komoře dochází ke zplynování dřeva a produkci dřevoplynu. Vzniklý dřevoplyn je nasáván do trysky za pomoci sekundárního vzduchu a dohořívá v prostoru pod tryskou. Poté již horké plyny prochází přes hlavní zadní trubkový výměník, kde předají hlavní část své energie a vychlazené plyny odchází přes sběrný kanál do komína.

V automatickém režimu je spalování v peletovém hořáku podporováno ventilátorem, palivo je dodáváno s pomocí elektromotoru a odtahový ventilátor musí vždy pracovat na minimální otáčky. V hořáku dochází ke spalování veškerého materiálu a horké plyny jdou hned do zadního hlavního trubkového výměníku, kde opět předají hlavní část své energie a vychlazené plyny odchází přes sběrný kanál do komína.

Kotel je vybaven odtahovým ventilátorem, který po otevření přikládacích dvířek sepne na plné otáčky a vysaje všechen kouř do komína přes vzduchovou komoru umístěnou nad přikládací komorou tak, aby nevnikl do kotelny. Čištění kotle turbulátory pákou z boku kotle. Nadzvednutím těchto turbulátorů se shrne případný nános z trubek a ten propadne do popelníkového prostoru. Toto čištění je možné orientovat na pravou i levou stranu kotle. Popel, který zůstane v přikládací komoře, se vybírá zapalovacími dvířky. Zbytek vzniklého popele se vybírá spodními popelníkovými dvířky.

Tento kotel na pelety je vybaven  hořákem 20 kW, který je vyroben z kvalitní nerezové oceli. Hořák má automatické zapalování a automatické čištění vzduchem. Dále je vybaven optickým čidlem pro snímání plamene.

Není v prodeji. 

CERTIFIKÁTY
NÁVODY
PROSPEKTY
Označení kotle   PREDATOR PELLET
Jmenovitý výkon na dřevo kW 40
Jmenovitý výkon na pelety kW 20
Minimální výkon na uhlí kW 6,5
Účinnost dřevo % 84,9
Účinnost uhlí jmenovitý výkon % 86,23
Teplota spalin dřevo °C 73,1
Teplota spalin uhlí -jmenovitý výkon °C 118,1
Teplota spalin uhlí -minimální výkon °C 60,4
Tah komína ps 20
Doporučená provozní teplota topné vody °C 70 - 90
Minimální teplota vratné vody °C 55
Připojovací napětí V 230
Elektrický příkon W  60
Hmotnost kg 750 
Obsah vodního prostoru l 140 
Objem spalovací komory na dřevo dm3 135,5 
Objem zásobníku na uhlí l 350
Hloubka spalovací komory na dřevo mm 550
Rozměr plnícího otvoru zásobníku na dřevo mm 440x300
Rozměr plnícího otvoru zásobníku na uhlí mm 370x335
Hloubka kotle (včetně komína) mm 1426
Výška kotle mm 1615
Šířka kotle mm 1510
Průměr kouřového hrdla mm 156
Přípojky topné a vratné vody 6/4
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 dřevo/uhlí - 5
Vytápěná plocha do: m2 200