Kotle a na tuhá paliva a přestavby od firmy KOVARSON

Kotle a na tuhá paliva a přestavby od firmy KOVARSON

1.12.2014

Kotle na tuhá paliva jsou dnes stále populárnější. Zákazníci si můžou vybírat mezi ručním, automatickým nebo dokonce kombinovaným přikládáním. Mezi nejpopulárnější kotle na trhu patří právě kotle s automatickým podáváním na hnědé uhlí ořech 2, přesto pozadu nezůstávají ani kotle zplynovací s ručním přikládáním.

V letošním roce se na trhu objevily také nové kombinované kotle na hnědé uhlí ořech 2 v automatickém režimu a na kusové dřevo v ručním režimu. Dodnes se však dodávaly spíše kombinované kotle pouze na dřevěné pelety a dřevo, kdy topení dřevními peletami není tak ekonomické, jako topení hnědým uhlím. Přestavby stávajících kotlů jsou stále populární a nyní díky přestavbovým balíčkům je možno na přestavby určitých typů kotlů dostat nový emisní štítek kotle a splňovat tak vyšší emisní třídu.


Firma KOVARSON nabízí dva automatické kotle. Automatický litinový kotel TIGER vyrábíme o výkonech 20–55 kW. Je certifikován na hnědé uhlí ořech 2 a dřevěné pelety v emisní třídě číslo 3. Tělo kotle tvoří litinový výměník postavený na podstavci, ve kterém je umístěn univerzální hořák. Celý tento systém je řízen jednoduchou regulací PANDA, která hlídá teplotu otopné vody, nebo může být řízena pokojovým termostatem a dokáže řídit až 4 oběhová čerpadla dle nastavených teplot.

 

Druhým kotlem je automatický litinový kotel PANTHER ve výkonové řadě 20–35 kW. Tento kotel je certifikován na hnědé uhlí ořech 2. Je vyráběn také v řadě PANTHER P na dřevěné pelety. Obě provedení splňují 4. emisní třídu. V litinovém provedení dosahují kotle velmi vysoké účinnosti. Kotel v provedení PANTHER na hnědé uhlí je ojedinělým kotlem v litinovém provedení s takto vysokou emisní třídou. Litinový kotlový výměník je usazen na podstavci, ve kterém je umístěn univerzální hořák. Kotel je ovládán nejmodernější řídicí jednotkou SPARK, jež disponuje v základní výbavě řízením servopohonu jednoho směšovače. Tato jednotka dokáže být řízena pokojovým termostatem nebo venkovním čidlem a na základě vyhodnocení je automaticky řízen směšovač. Funkce hlídání hladiny paliva zobrazuje stav i na pokojovém termostatu. Jednotku je možno rozšířit o další moduly pro řízení celkem až 5 směšovacích ventilů. Dále lze připojit internetový modul SPARKNET pro ovládání kotle přes internet.

 

Zplynovací kotel MAKAK na ruční přikládání kusovým dřevem. Díky své konstrukci s odtahovým ventilátorem dosahuje kotel vysoké účinnosti až 92 %. Kotel je certifikován na kusové dřevo v nejvyšší 5. emisní třídě. Kotel svou jedinečnou konstrukcí umožnuje elektronickou regulaci výkonu kotle na 20, 25, 30, 35 a 40 kW. Primární a sekundární vzduch je řízen manuálně. Přikládací komora je určena pro kusové dřevo až do délky 55 cm a celkový objem komory je 135 dm3. Vnitřní těleso kotle je svařeno z 6mm oceli vysoké jakosti a kritická místa jsou zesílena 8mm ocelí. Venkovní těleso je ze 4mm oceli. Hlavní výměník je trubkový (6,3 mm), ve kterém jsou umístěny turbulátory pro snadné čištění kotle. Kotel se čistí pouze pákou na straně kotle. Přikládací komora je navíc vybavena 3mm nerezovými lamelami, které chrání komoru kotle a zvyšují životnost kotle. Kotel je řízen řídící jednotkou SPARK.


Největší novinkou je kombinovaný kotel PREDATOR s automatickým provozem na hnědé uhlí ořech 2 nebo ručním provozem na kusové dřevo. Certifikace jsou na kusové dřevo v 5. emisní třídě a na hnědé uhlí ve 4. emisní třídě. Konstrukce kotle s odtahovým ventilátorem dosahuje vysoké účinnosti až 92 %. Vnitřní těleso kotle je svařené z 6mm oceli a kritická místa jsou zesílená na 8 mm. Venkovní těleso je z 4mm oceli. Hlavní trubkový výměník o síle trubky 6,3 mm je opatřen turbulátory pro snadné čištění kotle. Tyto se ovládají pouze pákou na straně kotle. Přikládací komora, vybavená 3mm nerezovými lamelami pro zvýšení životnosti kotle, je určena pro kusové dřevo délky až 55 cm. Objem komory je 135 dm3. Pod zplynovací částí kotle je umístěn univerzální hořák pro automatický provoz na hnědé uhlí ořech 2. Kotel je řízen jednotkou FOX, která řídí oba ventilátory a podavač. Jednotka dokáže ovládat jeden směšovací ventil + oběhová čerpadla a může být řízena pokojovým termostatem nebo venkovním čidlem. Lze ji doplnit dalšími moduly pro řízení dalších směšovačů, modulem pro ovládání přes internet nebo GSM bránu.


Stále populární přestavby kotlů. Jednoduchou úpravou stávajících litinových a plechových kotlů na pevná paliva dosáhnete komfortního automatického provozu teplovodního kotle až do výkonu 90 kW. Po přestavbě lze kotel využívat i na původní palivo. Z kotle se tedy stává kombinovaný kotel na ruční přikládání a automatický provoz. Přestavba spočívá v osazení kotle na podstavec o výšce 44 cm a hořák se připojí z levé nebo pravé strany kotle tak, aby nebránil v přístupu ke kotli. Do dna stávajícího kotle se nejprve vyřeže otvor, topení tak bude probíhat pod samotným roštem kotle. Horké plyny stoupající směrem nahoru vytopí celé kotlové těleso. Kotli je po přestavbě přisuzována stejná emisní třída, univerzální hořák slouží pouze jako přídavné zařízení. Po instalaci přestavbového balíčku pro vybrané typy kotlů lze získat kotel s vyšší emisní třídou a obdržet tak nový štítek ke kotli pro 3. nebo 4. emisní třídu. Po instalaci balíčku je kotel již jen pro automatický provoz.

Pro rok 2015 chystá firma KOVARSON pro své partnery a zákazníky spoustu novinek, které osobně představíme na výstavě INFOTHERMA 2015 od 19. 1. 2015 do 22. 1. 2015. Přijďte se informovat o novinkách na stánek KOVARSON, rádi vás uvítáme!

Kovarson kotel na uhlí a dřevo hořák přestavba