Kotlíková dotace 1. výzva

Kotlíková dotace 1. výzva

Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč je možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Právě kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Ministerstvo pro kraje zveřejnilo 1. výzvu v hodnotě 3 miliardy korun.

-  Nová kotliková dotace proběhne ve 3 cyklech výzev (vždy po 2 letech).

-  Příjem žádostí fyzické osoby – individuální dle krajů - alokace 3 mld. Kč.

-  Příjem žádostí Obce, Města, Školy, atd. od 14. srpna do 13. listopadu, alokace 2,5 mld. Kč.

 

Automatický kotel GEKON Automatický kotel GEKON PELLET Automatický kotel GEKON COMBI Zplynovací kotel MAKAK Kombinovaný kotel PREDATOR 25 kW Kondenzační plynový kotel ADAX

hnědé uhlí ořech 2

dřevní pelety

hnědé uhlí ořech 2 / dřevní pelety

Kusové dřevo

Kusové dřevo / hnědé uhlí ořech 2

Plyn

Ceníková cena 71 066 Kč bez DPH

Ceníková cena 71 066 Kč bez DPH

Ceníková cena 71 066 Kč bez DPH

Ceníková cena 61 975 Kč bez DPH

Ceníková cena 90 901 Kč bez DPH

Ceníková cena 24 785 Kč bez DPH

           
DOTACI VYŘÍDÍME ZA VÁS ! Pro více informací pište na dotace@kovarson.cz nebo volejte na 576 776 726
 

Stáhněte si dle svého kraje všechny potřebné dokumenty ke kotlikové dotaci a přečtěte si přesně vyhlášenou výzvu pro svůj kraj.

 

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší.

Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu).

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. mikro-energetická opatření. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun (které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc korun). Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení.

 

Na co dostanete kotlikovou dotaci:

• zdroj včetně nákladů na jeho instalaci

• nová otopná soustava

• rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

• finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)

• služby energetického specialisty

• projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

 

Výše podpory:

•  Kotel výhradně na uhlí 70 %

•  Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %

•  Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %

+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

 

Kde a kdy budete žádat:

Fyzické osoby na krajském úřadě poté, co konkrétní kraj vyhlásí výzvy pro občany.

 

Co budu muset určitě povinně doložit:

Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.

Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

 

Seznam prioritních měst a obcí – aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší +5% dotace v rámce novýc kotlíkových dotacích: ZDE

Prezentace z TK: ZDE

Základní informace pro kraje: ZDE

Pravidla pro fyzické osoby: ZDE