Kotlíková dotace 3. výzva 2019 -

Kotlíková dotace 3. výzva 2019 -

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

Konkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů / výrobků. Seznam má doporučující charakter.

Bonusy

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje)

Kde a kdy můžete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Kontakty na kraje

K obecným dotazům můžete využít informační e-mail: kotliky@sfzp.cz.

Termíny vyhlášení a zahájení příjmu v krajích

Kraj

Vyhlášení výzvy

Příjem žádostí

Jihočeský

přelom srpen/září

přelom září/říjen

Jihomoravský

2. polovina září

2. polovina října

Karlovarský

1. 4. 2019

1. 7. 2019

Královéhradecký

1. 7. 2019

11. 9. 2019

Liberecký

15. 7. 2019

23. 9. 2019

Moravskoslezský

10. 4. 2019

13. 5. 2019

Olomoucký

30. 4. 2019

4. 6. 2019

Pardubický

30. 9. 2019

31. 10. 2019

Plzeňský

září 2019

říjen 2019

Praha

16. 9. 2019

31. 10. 2019

Středočeský

3. 5. 2019

3. 6. 2019

Ústecký

1. týden v červenci

16. 9. 2019

Vysočina

září 2019

říjen 2019

Zlínský

září 2019

říjen 2019

Stav k 11. 4. 2019

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na těchto webových stránkách krajských úřadů.

Kotlíkové půjčky

Jsou dostupné v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. O výhodnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na svém obecním/městkém úřadě. Po výměně splatíte část půjčky z kotlíkové dotace. S vyřízením půjčky i dotace vám pomůže vyškolený pracovník obecního úřadu.

Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc.

Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 740 milionů korun.

Na kotlíkovou půjčku se ptejte na svém obecním či městském úřadě.

Informace o dotacích pro kraje

Alokace – 3,125 miliard Kč
Způsobilé výdaje – od 15. 7. 2015

 

Podporované a registrované výroby firmy KOVARSON:    https://svt.sfzp.cz/vyrobky/vyhledat?text=KOVARSON&field=5&page=1

Automatický kotel GEKON PELLET 20 - 25 kW Zplynovací kotel LEMUR 14 - 25 kW Automatický peletový kotel KAJMAN 10 - 20 kW

Zplynovací kotel MAKAK 20 - 40 kW

Kombinovaný kotel PREDATOR P 25 kW Kondenzační plynový kotel ADAX 20 - 30 kW

dřevní pelety

Kusové dřevo

dřevní pelety

Kusové dřevo

Kusové dřevo / dřevní pelety

Plyn

Ceníková cena 76 025 Kč bez DPH

Ceníková cena 60 736 Kč bez DPH

Ceníková cena 70 240 Kč bez DPH

Ceníková cena 67 347 Kč bez DPH

    Ceníková cena 96 686 Kč bez DPH

 

 

Ceníková cena 25 198 Kč bez DPH

max. výše podpory 127 500 Kč max. výše podpory 107 500 Kč max. výše podpory 127 500 Kč max. výše podpory 107 500 Kč max. výše podpory 107 500 Kč max. výše podpory 102 500 Kč