projekty z OPPIK + OPZ

Projekt KOVARSON - TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACE TYPOVÉ ŘADY TEPLOVODNÍCH KOTLŮ LEMUR je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je testování a certifikace v rozsahu akreditovaných měření a ověření parametrů typové řady teplovodních kotlů s ruční dodávkou paliva na dřevo LEMUR 15, LEMUR 20, LEMUR 25 dle normy ČSN EN 303-5:2013 a posouzení výrobků dle ověření shody.


Realizovali jsme projekty „KOVARSON - Měření kotlů na 10-20 kW“ a „KOVARSON - Měření kotlů na 20 - 25 kW“. Pro tyto projekty jsme využili OP PIK. Díky spolufinancování Evropské unie jsme provedli akreditované měření, provedení zkoušek, měření vzorků, posouzení a certifikaci u nových kotlů. 


Realizujeme projekt „Nové technologie pro rozvoj výroby a technologický vývoj topenářské techniky společnosti KOVARSON s.r.o.“ Cílem projektu je pořízení nových technologií, které zvýší a podpoří růst malé firmy, zlepší její konkurenceschopnost, samostatnost a zvýší zaměstnanost v podporovaném regionu Vsetín.


 

Společnost KOVARSON s.r.o. získala dotaci na základě žádosti o podporu u Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

         

Název projektu: Kovarson, perspektivní zaměstnavatel na Vsetínsku

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004971

Prioritní osa: OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Datum zahájení projektu: 1.3.2017

Datum ukončení projektu: 28.2.2019

Cíl projektu: Zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.