Porovnání hořáků pro automatické kotle

Porovnání hořáků pro automatické kotle

8.10.2014

Dnes se na trhu objevuje široká škála hořáků ať už pro přestavbu stávajících kotlů nebo v nových automatických kotlích pro spalování různých materiálů – hnědé uhlí, černé uhlí, dřevěné pelety, rostlinné pelety, štěpka, piliny, hobliny, obilí a další materiály s granulací do 3 cm. Málokteré hořáky však dokáží spalovat všechny materiály s dobrou účinností a s bezproblémovým průchodem.

V článku porovnáme dva druhy podavačů a čtyři typy základních hořáků.

Kovový nebo litinový šnek a podavač?

Jednoznačně kovový šnek a podavač. Hlavní nevýhodou litinového provedení je, že nelze využít zálevový systém. Zálevový systém chrání proti zpětnému prohoření materiálu do zásobníku i při výpadku elektrické energie. V podavači je umístěna vosková patrona, která se roztaví při vyšší teplotě a prostor šneku zalije vodou z kanystru. V případě litinového podavače, který akumuluje teplo v zásobníku, hrozí při zalití vodou prasknutí rozžhavené litiny. Také při výskytu kamene nebo kovové části v uhlí může dojít k prasknutí litinových částí, jelikož je litina křehká. U kovových šneků a podavačů se nic nestane, jsou z masivní 6mm oceli. Kovový šnek je navíc mnohem lehčí a méně namáhá převodovku. U kovových podavačů je výměna jakékoliv části za novou samozřejmá, avšak u litinových komponentů je problém s přesností odlitků a každý kus se musí při výměně upravovat na místě.


 
Univerzální samočistící (žlabový) hořák


Hořák samočistící
Hořák se skládá ze spalovacího roštu z litiny a vzduchové směšovací komory umístěné pod roštem a šnekového podavače, který tlačí materiál před sebe na rošt, kde se spálí. Zároveň dochází k samočištění hořáku, popel totiž přepadává otevřenou stranou do popelníku. Tento typ nejlépe spaluje dřevní pelety, rostlinné pelety, uhlí, ale i dřevní štěpku. Není určen pro drobné a lehké materiály. Díky své konstrukci dokáže jednoduše vytlačit případně vzniklé spékance. Vzduch je primárně vháněn ze dvou spodních stran hořáku, proto má nižší účinnost spalování. Spalování je méně účinné z důvodu horší podpory vzduchu pro hoření a kotel se více zanáší.

Retortový hořák


Retortový hořák
Pro retortový typ hořáku je navržena typická kulatá pec určená pro spalování uhlí a velmi kvalitní dřevní pelety. Hořák funguje na principu uložení šneku pouze na jedné straně u převodovky a tlačí materiál do pece ve tvaru kolene. Zde se materiál pěchuje a drtí. Směr vytlačení materiálu není dán, tím pádem nelze spalovat více spékavé materiály, které se nedokáží vytlačit a dochází často k vyhasnutí. Popel přepadává přes límec retorty do popelníku pod hořákem. Tento hořák má účinné spalování díky podpoře vzduchu ze všech stran směrem do středu. Nedosahuje vysokých teplot při hoření, a proto se používá nad hořák deflektor, který částečně vrací teplo zpět do pece hořáku a zvyšuje teplotu hoření a účinnost. Nevýhodou je zde uložení šneku na jedné straně, což může mít za následek nepříjemné pískání při chodu podavače.

Na trhu existuje ještě otočná retorta, která funguje na stejném principu, kde se při spalování méně kvalitních dřevních pelet dokáží eliminovat vzniklé spékance, ale pro alternativní paliva není určen. Díky pootočení vrchního límce se v místě nadzvednutí odstraní vzniklé spékance, ale nikdy ne zcela, hořák se proto musí často čistit.

Univerzální čtvercový hořák


Univerzální hořák
Univerzální hořák čtvercového tvaru se taktéž skládá z litinové pece, směšovače vzduchové komory a podavače. Šnek podavače je uložen po celé délce podavače až po spalovací pec – konstrukčně je podávací šnek v místě litinové pece opatřen opačným závitem, který tlačí materiál daným směrem nahoru. Eliminují se tak vzniklé spékance, které jsou vytlačeny přes okraj do popelníku. Díky prodloužené hřídeli je pevně ukotven a nedochází k pískání při chodu podavače. Hořáky spalují veškeré materiály jako uhlí, dřevěné pelety všech druhů, rostlinné pelety, štěpku, piliny, hobliny, rostlinné materiály. U alternativních materiálů jako jsou piliny či hobliny musí být zajištěno volné padání materiálu ze zásobníku do šneku. Důležité je předimenzovat dostatečně rychlou převodovku z důvodu nízké hmotnosti materiálu. Díky čtvercovému tvaru a foukání vzduchu pro podporu hoření ze čtyř stran směrem do středu má hořák vysokou spalovací teplotu a účinnost spalování i bez použití deflektoru.

S postupem doby a s prvními retortovými hořáky se vyvinulo již mnoho tvarů a konstrukcí hořáků, které se dnes prodávají. V dnešní době patří univerzální hořáky čtvercového typu k nejefektivnějším a nejprodávanějším, ty totiž dokáží spalovat nejširší škálu materiálů s velmi vysokou účinností. Instalatérské a montážní firmy již přechází ze zastaralých retortových hořáků na univerzální právě díky konstrukčnímu řešení, jednoduchosti ve spalování a nízké hlučnosti při chodu podavače.

Podrobné informace a technické listy najdete na stránkách výrobce www.kovarson.cz.
 

Univerzální hořáky. Kotle na tuhá paliva KovarsonHořák samočistící. Kotle na tuhá paliva Kovarson

                                                                                                                                                                                              Hořák samočistící

 

Retortový hořák. Kotle na tuhá paliva Kovarson           Univerzální hořák. Kotle na tuhá paliva Kovarson

  Retortový hořák                                                            Univerzální hořák