FAQ

Jak správně nastavit hořák na výkon 25 kW?

Nejběžnějsí nastavení i při méně kvalitním uhlí je: Doba podávání 5 s, Doba mezi podáváním 15 s, otáčky ventilátoru cca 22 % u řj PANDA a cca 30% u řj SPARK. Požadovaný tah komínu 20-25 Pa 

Nepodává mi šnek i když se převodovka točí.

Nejspíše došlo k přestřihnutí pojistného šroubu na konci převodovky pod plastovým víčkem. Většinou se dostane do šneku velký kus uhlí nebo kámen či jiný tvrdý materiál, který šnek zablokuje.

Kouří se mi ze zásobníku při přikládání paliva.

Kouření je obvyklý jev pokud je kotel v provozu. Jelikož je násypka hermeticky uzavřená, tak při otevření vytvoříte podtlak a tzv falešný komín. Doporučujeme při přikládání odstavit kotel – vypnout. 

V kotelně je cítit kouř. Je možné, že kotel někde netěsní, tak jak by měl?

Může se stát, že po pár měsících provozu se otlačí těsnící šňůra na dvířkách kotle. Je nutné dvířka seřídit a pokud to nepomuže musí se šňůra vyměnit. Pokud problém přetrvává je  nutné zkontrolovat také napojení do komína nebo pokud se jedná o přestavbu tak zkontrolovat těsnost mezi kotlem a podstavcem.

Kotel neustále pracuje ale nedotopí na nastavnou teplotu - nemá požadovaný výkon. Zato spotřeba paliva je obrovská.

Nejspíše máte špatně nastavený výkon hořáku (moc malý), nebo je zde další vliv, který zapřičiňuje špatné předávání tepla. Správné hodnoty pro nastavení hořáku naleznete v návodu. Další vliv může být u přestavěných kotlů vysoký tah komínu, který zapřičiňuje vytahování tepla z kotle a tím nelze natopit kotel na požadovanou teplotu. Doporučený tah u kotlů cca 25 kW je 20-25 Pa

Mám kotel Viadrus U 26 5 čl. osazený univerzálním hořákem 27 kW. Minulou topnou sezónu jsem topil v kotli bez nejmenších problémů. Parametry nastavené na jednotce TIGRA (PANDA) jsem proto letos neměnil. Bohužel, ale letos nastaly problémy. Plamen v kotli není takový jak byl a při vyhrabávání popela nacházím i nespálené zbytky uhlí. Navíc popel obsahuje dost škváry.

Pokud vám hodně škváruje uhlí a  máte i občas nespálené uhlíky, tak existují 2 varianty:
1. Pokud jste neprovedli vyčištění vzduchové komory hořáku, může být zaplněna tato komora popelem tím dochází ke špatnému spalování.
     Doporučuji otevřít otvor na spodní straně hořáku. A co nejlépe vyčistit. Při otevřeném otvoru pustit v ručním režimu ventilátor na 100% aby se vyfoukl prach i z rohů. Tuto údržbu provádět jednou za 2-3 měsíce při stálém topení

2. Seřízení nastavení - pokud kotel vytváří hodně škváry, znamená to, že je tam málo paliva a moc vzduchu. Pokud je paliva akorát , tak snižte otáčky ventilátoru cca o 5-10% ideálně snižovat otáčky o 2-3 % co 10 minut a sledovat zlepšení. U bežných výkonů cca 25 kW by měly být otáčky ventilatoru u PANDA cca 20-25 % u SPARK cca 30-35 % POZOR! vždy záleží na tahu komína.

Pokud uhlí i nadále vypadává nespálené, doporučujeme snížit množství dodávaného paliva do hořáku.

Chci se zeptat jak časté čištění doporučujete u litinových kotlů.

Doporučujeme při stálem topení 1x týdně kotel vyčistit od usazenin (prach) tzn. vyčistit kotlové těleso včetně průduchů. Doporučujeme koupit vysavač na popel pro snadnější čištění a mít i ocelový kartáč v dobrém stavu pro vyčištění průduchů a roštu kotle.
Důležité je, aby litinový rošt byl průchodný a neblokoval prostup plamene. To samé i hlavní výměník, kde jsou umístěny turbulátory. Nesmí být příliš zanešen popílkem, aby komín mohl odebírat nashromážděné spaliny.
1x za 2-3 měsíce vyčistit i vzduchovou komoru hořáku (víko na spodní straně hořáku) ale při této operaci je doporučeno hořák vyhasnout, aby nedošlo k popálení.

Kotel hlásí přetopení a od té doby nelze spustit šnek ani ventilátor v automatickém režimu.

Každá jednotka je opatřena tzv. havarijním termostatem, který odstaví podavač a ventilátor pokud dojde k přehřátí. Aby mohl motor a ventilátor zpátky naskočit je nutné zamáčknout pojistný kolík, který naleznete na řídící jednotce. Většinou je opatřen plastovým víčkem které odšrubujete a pod víčkem naleznete kolík který stačí jen zamáčknout a pokud kotel není v havarijní teplotě, motor i ventilátor se odblokují. POZOR – v jednodtce po ztlačení pojistného kolíku musí cvaknout!

Má kvalita paliva vliv na funkci hořáku ?

Ano má. Záleží na vlhkosti a prašnosti. Pokud je uhlí hodně prašné tak se hořák zahlcuje a je nutné upravit nastavení pro správné spalování. To samé také při vlhčím uhlí, ale vlhkost není takový problém jako prašnost. Pro bezproblémový provoz doporučujeme hnědé uhlí ořech 2 – bilinské.

Stavá se, že dost často v peci hořáku spéká vyhořelé palivo do větších kusů,které nevypadnou a zasekávjí se o okraj otvoru v postavci. Co může byt příčinou?

Pokud se nedržíte hodnot podávání a ventilátoru dle návodu, tak se může stát i takováto věc. Doporučené hodnoty jsou podavani:mezi podavanim v poměru 1:3 pro standartní výkon. ventilátor u řídící jednotky PANDA cca 20-25 % u SPARK cca 30-35 % POZOR! vždy záleží na tahu komína.

Jednotka TIGRA (PANDA) hlásí UHASÍNÁNÍ a kotel vyhasnul. Toto se děje v pravidelných intervalech.

- jedná se o funkci jednotky, která rozpozná, že se kotel nedotápí na požadovanou teplotu.
Vliv na tuhle situaci má hodnota Doba topení (nastavení v servisním nastavení) - zvednout na maximum
Další řešení:
přidat výkon na hořáku (upravit dávkování)
zkontrolovat tah komínu (nejčastější problém)
instalovat brzdiče (lepší předávání tepla)

Využití funkce modulace výkonu Fuzzy logic

FUZZY LOGIC moduluje výkon na základě dotápění kotle na požadovanou teplotu.
Při nastavování je nutno počítat s tím, že Fuzzy Logic mění výkon hořáku (dávkování + ventilátor) od min. výkonu (cca 6,5 kW) až na požadovaný max. výkon (20 nebo 25 kW) tzn. u paliva s horší kvalitou může dojít k vytváření sazí nebo spékanců.
POZOR ! pokud kotel pracuje dlouho v minimálním výkonu, má nižší účinnost a mnohem vyšší spotřebu paliva !
Doporučuje se omezit minimální výkon na 40-50 %

Důvod vzniku kondenzátu u ocelových kotlů.

Kondenzát se může objevit jak v kotlovém tělese tak v komíně. Jedná se o jev, kdy je teplota spalin nízká a při pruchodu spalinovou cestou se ochladí pod rosný bod. U komínu je tento jev obvyklý s příchodem účinnějších kotlů.
Pokud kondenzuje voda už ve výměníku, je potřeba navýšit teplotu kotle min. na 70 °C a zvýšit výkon hořáku (kotle). Předpokládá se, že kotel je vybaven ochranou zpátečky minimálně na 55°C

Jakou emisní třídu má přestavba a jak ji zvýšit ?

Přestavba nemá deklarovanou žádnou emisní třídu. Pouze těleso, které sedí na podstavci má při ručním topení deklarovanou třídu co je napsaná na štítku.
U kotlů Viadrus typ U26 4-10čl., typ U22 4-7čl., a Dakon FB 5čl. jsme schopni navýšit emisní třídu doplňkovým balíčkem.

Dřevozplyňující kotel nemá výkon a má velkou spotřebu paliva.

Nejčastěji bývá problém s komínem a nastavením, případně i hydraulickým zapojením. Důležité je, aby maximální teplota spalin při tabulkovém nastavení nebyla vyšší než 170°C Pokud je, tak komín vytahuje více tepla než má a je nutno instalovat regulátor tahu. Všeobecně doporučujeme instalovat regulátor tahu vždy !
POZOR! snížením otáček ventilátoru budete kotel více dusit, ale ztráty do komína budou stejné !

Jak správně ukončit topnou sezónu ?

U automatů všeobecně doporučujeme nechat kotel vyhasnout samovolně, aby vyhořelo všechno palivo a vyčistil se šnek.
Poté kotel i hořák řádně vyčistit a v případě vlhčího prostředí nechat kotel otevřený aby mohl větrat.
Řídící jednotku vypnout kolébkovým vypínačem a vytáhnout kabel z elektřiny.

U kotle s ručním přikládáním vyčistit přikládací komoru a zbavit kotel popele.

POZOR ! Nikdy nenechávejte zbytky paliva nebo popel jak ve šneku tak ve spalovací komoře.