Probíhající výstavy

Název akce Datum Město
Infotherma 22.01.-26.01.2023 Ostrava
Země Živitelka 24.08.-29.08.2023 České Budějovice