Venkovní čidlo k řídící jednotce SPARK a SPARK D

Řídící jednotky

Venkovní čidlo k řídící jednotce SPARK a SPARK D

Venkovní čidlo k řídící jednotce SPARK pro snímání venkovní teploty.

V závislosti na naměřené venkovní teplotě, můžou být automaticky nastavovány: teplota kotle a teplota směšovače. Při správném nastavení topné křivky u jednotlivých směšovačů, regulátor automaticky, na základě venkovní teploty, nastaví teplotu směšovačů. Díky správné volbě topné křivky – vzhledem k typu budovy, zůstává teplota v místnosti přibližně stejná, bez ohledu na venkovní teplotu. 
 
Tipy pro výběr správné topné křivky:
Pokud při klesání venkovní teploty roste teplota v místnosti, potom je nastavená hodnota topné křivky příliš vysoká. Pokud při klesání venkovní teploty klesá i teplota v místnosti, tak je nastavená hodnota topné křivky příliš nízká. Pokud v chladných venkovních teplotách je teplota v místnosti optimální a při teplých venkovních teplotách je teplota příliš nízká – doporučuje se zvýšit hodnotu topné křivky na vodorovné ose a poté zvolit topnou křivku s nižší hodnotou. Pokud při chladných venkovních teplotách je v místnosti teplota nízká a při teplých venkovních teplotách příliš vysoká, snižte hodnotu topné křivky na vodorovné ose a poté zvolte topnou křivku s vyšší hodnotou. Budovy, které jsou špatně izolované požadují nastavení topné křivky na vyšší hodnotu. Naopak kvalitně izolované budovy vyžadují hodnoty nižší. Přednastavenou teplotu může regulátor, v závislosti na topné křivce, snížit nebo zvýšit, když aktuální teplota přesahuje rámec pro daný cyklus.

 

CERTIFIKÁTY
NÁVODY
PROSPEKTY