Kombinovaný kotel PREDATOR na dřevo a hnědé uhlí od firmy KOVARSON

Kombinovaný kotel PREDATOR na dřevo a hnědé uhlí od firmy KOVARSON

3.11.2014

Český kombinovaný kotel PREDATOR je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů, včetně možnosti ohřevu vody. Kotel je kombinací zplynovacího kotle na dřevo, štěpku, brikety a automatického kotle na hnědé uhlí ořech 2. Spalovací komora na dřevo dosahuje délky až 55 cm!
 
Kombinovaný kotel splňuje 4. a 5. emisní třídu dle EN 303-5, a tím i nejpřísnější emisní hodnoty vypouštěné z kotle do ovzduší. Tento systém spalování je navíc maximálně ekonomický a dochází k úspoře paliva až o 40 % oproti běžným kotlům například na dřevo. Kotel dosahuje účinnosti až 90 %!

Vnitřní těleso kotle je svařenec z kotlového plechu 6 mm vysoké jakosti. Nejvíce namáhané a kritické části jsou z 8mm plechu. Vnější plášť je ze 4mm. Přikládací komora na dřevo je vybavena nerezovými lamelami z 3mm plechu, které chrání kotel před kondenzáty, dehtem a tím zvyšují životnost kotle.

Horní část kotle tvoří přikládací komora na dřevo, která je ve spodní části osazená žáruvzdornou tvarovkou s podlouhlým otvorem pro průchod plynů. V prostoru pod tvarovkou se nachází prostor, kde dochází k dohořívání, pod tímto prostorem je umístěn univerzální hořák. Zadní část kotle tvoří hlavní trubkový výměník o síle stěny 6,3 mm, který v horní části přechází do sběrného kanálu a zchlazené plyny přechází do komína. V trubkách jsou uloženy turbulátory pro jednoduché a bezproblémové čištění.

Ruční režim

Spalování je podporováno pouze odtahovým ventilátorem, který vhání primární vzduch do přikládací komory a sekundární vzduch do trysky. V horní přikládací komoře dochází ke zplynování dřeva a výrobě dřevoplynu. Vzniklý dřevoplyn je poté nasáván směrem dolů a hoří v trysce za pomoci sekundárního vzduchu a dohořívá v prostoru pod tryskou. Horký plyn poté prochází přes hlavní zadní trubkový výměník, kde předají hlavní část své energie, a zchlazený plyn odchází přes sběrný kanál do komína.

Automatický režim

V automatickém režimu je spalování v univerzálním hořáku podporováno ventilátorem, palivo je dodáváno za pomoci šnekového podavače s elektromotorem a vždy musí běžet i odtahový ventilátor na minimální otáčky. V hořáku dochází ke spalování veškerého materiálu a horké plyny přechází do zadního hlavního trubkového výměníku, kde opět předají hlavní část své energie a vyhlazené plyny odchází přes sběrný kanál do komína.

Kotel je vybaven odtahovým ventilátorem, který při otevření přikládacích dvířek nasává přes vzduchovou komoru umístěnou nad přikládací komorou všechen kouř do komína tak, aby neunikl do kotelny. Čištění kotle probíhá pouze v hlavním zadním výměníku, ve kterém jsou umístěny turbulátory. Tyto turbulátory stáhnou nadzvednutím případný nános z trubek. Ten propadne dolů do popelníkového prostoru. Toto čištění je možné z pravé i levé strany kotle stejně jako v případě umístění zásobníku. Popel, který zůstane v přikládací komoře, se vybírá zapalovacími dvířky. Zbytek vzniklého popele se vybírá spodními popelníkovými dvířky.


Kotel je vybaven univerzálním hořákem 35 kW, který se skládá z litinové pece, směšovače vzduchové komory a podavače. Kovový šnek podavače je uložen po celé délce podavače až po spalovací pec – konstrukčně je podávací šnek v místě litinové pece opatřen opačným závitem, který tlačí materiál daným směrem nahoru. Eliminují se tak vzniklé spékance, které jsou vytlačeny přes okraj do popelníku. Díky prodloužené hřídeli je pevně ukotven na obou stranách a nedochází k pískání při chodu podavače. Hořák spaluje hnědé uhlí ořech 2 do granulace 3 cm. Díky čtvercovému tvaru a přívodu vzduchu pro podporu hoření ze čtyř stran směrem do středu má hořák vysokou spalovací teplotu a účinnost spalování.

Kotel je chráněn termostatickým čidlem na výstupu kotle, které při zaznamenání vysoké teploty nad 95 °C vypne ventilátor a zapne všechna oběhová čerpadla a zcela otevře všechny směšovací ventily. Kotel je dále vybaven chladící smyčkou. Termostatické bimetalové čidlo chladící smyčky při překročení teploty kotle nad 95 °C otevře ventil a pustí do kotle studenou vodu z vodovodního řádu a z druhé strany bude tuto ohřátou vodu vypouštět do odpadu. Univerzální hořák je chráněn proti zpětnému prohoření teplotním čidlem a zálevovým systémem skládajícím se z mechanické voskové zátky a kanystru s vodou.

Velkokapacitní zásobník na hnědé uhlí ořech 2 spolu s 135litrovým zásobníkem pro dřevo dělají z kotle komfortní kotel pro ruční i automatický provoz s vysokou účinností až 90 %. Při ručním topení vydrží obsah přikládací komory cca 8–12 hod provozu při středním výkonu. V útlumovém režimu pracuje kotel 24 hod. Při automatickém režimu vystačí obsah zásobníku na 4 dny a v útlumovém režimu až na 10 dní. Ke kotli je nutné zapojit akumulační nádrž. Doporučuje se nádrž o obsahu alespoň 40 litrů na 1 kW výkonu kotle. Dle velikosti nádrže je pak možné využívat tuto tepelnou energii i po několik dní. Kotel je možné ovládat přes pokojový termostat s pomocí směšovacího ventilu. Pokojový termostat umí případně vypnout oběhové čerpadlo topného okruhu.


Regulátor teploty FOX je určen pro kombinované kotle vybavené šnekovým podavačem, ventilátorem a odtahovým ventilátorem pro dřevoplyn. Ovládá čerpadlo oběhu vody, čerpadlo teplé užitkové vody, čerpadlo podlahového topení, čerpadlo směšovacího ventilu, ventilátor hořáku a podavač paliva. Regulátor má zabudovaný řídící modul pro jeden směšovací ventil. Toto zařízení může spolupracovat s dalšími směšovacími ventily (pomocí dodatečných modulů), klasickým pokojovým regulátorem (dvoupolohovým) nebo s RS komunikací, modulem GSM a modulem Internet.

Předností tohoto regulátoru je jednoduchá obsluha. Uživatel uskutečňuje všechny změny parametrů pomocí ovladače. Další výhodou je velký a přehledný grafický displej, na kterém uživatel přesně vidí aktuální provozní stav kotle. Regulátor FOX disponuje nepřetržitým výstupním signálem. U tohoto typu regulátoru je výkon ventilátoru stanoven na základě měření teploty kotle a teploty spalin, měřených na výstupu z kotle.

Využití tohoto typu regulátoru s čidlem teploty spalin přináší úspory paliva až několik desítek procent, výstupní teplota vody je velmi stabilní, což prodlužuje životnost výměníku (kotle). Výsledkem kontroly teploty spalin na výstupu z kotle jsou nízké emise škodlivých plynů. Tepelná energie ze spalin neuniká, je využita pro ohřev vody.

 

Kovarson kotel na uhlí dřevo Predator

Kovarson kotel na uhlí dřevo Predator