Automatický litinový kotel LION 25 kW

LION 25 kW - 4. třída

Hnědé uhlí
Hnědé uhlí
energetický štítek C
energetický štítek C
Automatický litinový kotel LION 25 kW
kovarson certifikaty kovarson prospekty

PRODEJ UKONČEN !

 

Automatický litinový kotel LION na hnědé uhlí ořech 2 s automatickým řízením a minimálními nároky na obsluhu je určen k ekologickému a úspornému vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů a bývá využíván i pro ohřev teplé vody.

Vlivem řízeného spalování elektronickou jednotkou je automatický kotel díky využití veškeré energie z paliva maximálně šetrný k životnímu prostředí a plní nejpřísnější emisní hodnoty 4 té emisní třídy. Kotel má vyšamotovanou spalovací komoru, díky které dochází k dokonalému dohoření všech plynů, které by jinak unikaly ve spalinách do komína. Maximálně ekonomický systém spalování spoří palivo až o 30 % oproti běžným kotlům na tuhá paliva. Kotel dosahuje až 90 % účinnosti.

Díky účinnosti a zásobníku o objemu 250 litrů je kotel komfortní pro přikládání. Obsah zásobníku vydrží cca 3 až 4 dny provozu při běžném výkonu. V letním režimu vydrží palivo při ohřevu teplé užitkové vody až 10 dní. Kotel je možné řídit pokojovým termostatem, který vypíná oběhové čerpadlo topného okruhu a otvírá / zavírá směšovací ventil. Čištění kotle se provádí průměrně 1x za 3 týdny.

OVLÁDÁNÍ KOTLE:

Kotel je ovládán nejmodernější řídící jednotkou SPARK. Jednotka disponuje programem Fuzzy Logic -  pracuje v režimu práce s modulací výkonu kotle tak, aby dosáhl konstantní zadané teploty kotle. Jednotka umožňuje ovládání 4 čerpadel a směšovacího ventilu. Možné rozšíření až na 5 směšovacích ventilů a 8 čerpadel. Každý směšovací ventil může být řízen venkovním čidlem a pokojovým termostatem. Pokojový termostat ovládá kotel plnohodnotně.  Na displeji řídící jednotky je zobrazeno množství paliva v zásobníku. V daném ročním období je možné provozovat režim LÉTO / ZIMA. Pro uživatele nebo servis je k dispozici samostatné menu. Kotel je možné ovládat i přes internet za pomocí sparkNET modulu.

KONSTRUKCE KOTLE:

Hlavní částí kotle je litinové těleso tvořené daným počtem litinových článků, které jsou do sebe slisovány za pomoci vsuvek a zajištěné kotevními šrouby. Těleso se skládá vždy z předního, zadního a prostředních článků. V kotlovém tělese dochází k hlavnímu předání tepelné energie ze spalin do topné vody. Na předním článku jsou umístěna horní čistící dvířka a prostřední dvířka. Kouřový nástavec pro odvod spalin do komína se nachází na zadním článku.

Kompletní litinové tělo je pak usazeno na podstavci. Podstavec je ocelový svařenec z plechu o tloušťce 5mm. Na přední straně má litinová popelníková dvířka.

Univerzální hořák čtvercového tvaru pro spalování se skládá z litinové pece, směšovače vzduchové komory a podavače. Šnek podavače je uložen po celé délce podavače až po spalovací pec - konstrukčně je podávací šnek v místě litinové pece opatřen opačným závitem, který tlačí materiál daným směrem nahoru. Eliminují se tak vzniklé spékance, které jsou vytlačeny přes okraj do popelníku. Díky prodloužené hřídeli je pevně ukotven a nedochází k pískání při chodu podavače. Díky čtvercovému tvaru a přívodu vzduchu pro podporu hoření ze čtyř stran směrem do středu má hořák vysokou spalovací teplotu a účinnost spalování i bez použití deflektoru. Horní část hořáku je tvořena dvěma litinovými prstenci. Hořák se umisťuje do podstavce z levé nebo pravé strany.

Ve výměníkové části jsou umístěny šamotové desky a litinové přepážky, které vytváří kapsy výměníku a dochází tak k lepšímu využití a přenosu energie do vody a tím vysoké účinnosti kotle. Pro lepší předání tepla se v horní části kotle vkládají do průduchů tzv. turbulátory.

Ventilátor, umístěný na přírubě hořáku pod zásobníkem paliva, přivádí do hořáku primární vzduch. Otáčky ventilátoru se nastavují elektronicky.

Zásobník paliva se umisťuje vedle kotle nad šnekový podavač.

Na podavači je umístěna vosková zátka, která zabezpečuje systém proti zpětnému prohoření.

CERTIFIKÁTY
NÁVODY
PROSPEKTY
DOTAČNÍ PROGRAMY
Označení kotle   LION 25    
Počet článků   5    
Jmenovitý výkon na uhlí kW 25    
Minimální výkon na uhlí kW 8    
Účinnost uhlí jmenovitý výkon % 90    
Teplota spalin uhlí -jmenovitý výkon °C      
Teplota spalin uhlí -minimální výkon °C      
Tah komína ps 20
Doporučená provozní teplota topné vody °C 50 - 80
Minimální teplota vratné vody °C 55
Maximální provozní tlak bar 4
Připojovací napětí V 230
Maximální elektrický příkon W 170
Průměrný elektrický příkon W 60
Hmotnost celková kg 439    
Hmotnost kotlového tělesa kg 245    
Obsah vodního prostoru l 31    
Objem zásobníku na uhlí l 250
Rozměr plnícího otvoru zásobníku na uhlí mm 440 x 300
Hloubka kotle (včetně komína) mm 740    
Výška kotle mm 1590
Šířka kotle mm 1245
Průměr kouřového hrdla mm 146
Přípojky topné a vratné vody 2
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 dřevo/uhlí - 4    
Vytápěná plocha do: m2 200