NOVINKY V SORTIMENTU - kotle MAKAK COMBI a LEMUR COMBI

NOVINKY V SORTIMENTU - kotle MAKAK COMBI a LEMUR COMBI

22.11.2023

 

Kombinované kotle MAKAK COMBI a LEMUR COMBI jsou určeny k úspornému a ekologickému vytápění rodinných
domů, firem a středně velkých objektů, včetně možnosti ohřevu vody. Jedná se o kombinované zplyňovací
kotle na dřevo s možností automatického spalování dřevních pelet.


V horní části kotlů jsou přikládací dvířka na dřevo. Spalování je řešené na principu dvoustupňového spalování
při vysoké teplotě. Hoření je podporováno odtahovým ventilátorem, který vhání primární vzduch do spalovací
části a sekundární do trysky. Těleso kotle je svařenec z kotlového plechu 6mm vysoké jakosti, vnitřní část kotlů
je opatřena nerezovými vložkami, které zvyšují živostnost kotlů. Tvoří je násypka paliva, která je ze spodní části
opatřená žárobetonovou tvarovkou s tryskou pro průchod plynů. Pod tryskou se nachází dohořívací prostor.
V zadní části kotlů je svisle hlavní výměník, který v horní části přechází do sběrného kanálu a vychlazené plyny
přechází do komína. Tento systém spalování je maximálně ekonomický.


Ve spodní části kotlů je umístěn rotační peletový hořák pro spalování dřevěných pelet. Palivo je do hořáku
dodáváno z externího zásobníku o velikosti 330l, 440l nebo 820l Zásobník je umístěn vedle kotle. Spalovaní
v hořáku je podporováno taktéž ventilátorem. Teplo vznikající z hořáku se částečně předá ve spodní zavodněné
části a hlavní část tepla pak proudí do trubkového výměníku, kde předává teplo. Celý tento systém je
automaticky řízený řídící jednotkou SPARK COMBI!