Kondenzační plynový kotel ADAX 20T - 25 kW - pouze výtápění

ADAX 20T - 25kW jen ú.t.

zemní plyn
zemní plyn
propan
propan
energetický štítek A
energetický štítek A
Kondenzační plynový kotel ADAX 20T - 25 kW - pouze výtápění
kovarson certifikaty kovarson navody kovarson prospekty

Závěsný plynový kondenzační kotel ADAX určený pro vytápění rodinných domů a menších firem nebo středně velkých objektů. ADAX je jedním z nejmenších vyráběných kotlů na trhu a s velmi estetickým vzhledem a provedením TURBO. Kotel je vyráběn v mnoha barevných variantách, dle přání zákazníka.

Automatická kontrola spalování na základě vyhodnocování odporu plamene ve spalovací komoře řídí řídící jednotka poměr přiváděného plynu a vzduchu do hořáku. Díky této technologii je využita veškerá energie z paliva a nedochází tak ke zbytečným ztrátám. Kotel plní nejpřísnější emisní normu Nox 5 a minimálně zatěžuje životní prostředí. Kondenzační kotle ADAX mají úsporu paliva až 30% oproti klasickým kotlům a také se výrazně snižují emisní hodnoty vypouštěné do ovzduší až o více jak 50%.

Kotel má modulovatelný výkon na vytápění 1:5 a tím lze tedy pohodlně volit potřebný výkon kotle a velmi vysokou účinností. Kondenzační kotle využívají energii, která by jinak odešla komínem pryč pro předehřev vratné vody v separátním výměníku, kterou předehřívají až o 7°C. Největší využití kondenzační technologie je při topení na teplotě 50/30 °C, tzv. při podlahovém vytápění a u klasických systémů topení s využitím ekvitermní regulace venkovním teplotním čidlem nejsou úspory zanedbatelné. Kotel je možné ovládat jakýmkoliv pokojovým termostatem a je možné spojení kotle i se solárním vytápěním teplé užitkové vody.

KONSTRUKCE KOTLE:

Kotel se skládá z nerezového trubkového výměníku vysoké jakosti, na který je umístěn kryt spalovací komory a v krytu je umístěn nerezový hořák také vysoké jakosti. V krytu spalovací komory je umístěna elektroda pro zapalování a kontrolu spalování. Dále je zde umístěno kukátko pro kontrolu plamene. Na hořáku je připojen přívod plynu se vzduchem. K přívodu plynu a vzduchu je připojen ventilátor a směšovač plyn/vzduch. Na výměníku v horní části je umístěn odvzdušňovací ventil výměníku. Nad výměníkem se nachází směšovací komora spalin se spalinovým čidlem a dále připojení na odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu 60/100 mm. Směšovací komora vzduchu je propojená hadicí s ventilátor pro přísun vzduchu. V pravé části kotle se nachází expanzní nádoba. Pod výměníkem je rozveden hydraulický systém. Na systému jsou umístěny teplotní čidla pro ú.t., t.u.v., a havarijní termostat proti přetopení kotle. Dále je kotel vybaven trojcestným ventilem se servopohonem, plnícím ventilem, plynovým ventilem a oběhovým čerpadlem na kterém je filtr studené vody, pojistný ventil, vypouštěcím kohoutem. Tlakový spínač nedostatku vody a automatický odvzdušňovací ventil je součástí čerpadlové skupiny. V zadní části se nachází sifon pro odvod kondenzátu z výměníku. V přední části je pak umístěna elektronická řídící jednotka, která optimalizuje a řídí spalování a na kterou lze připojit další dodatkové komponenty. Opláštění kotle se skládá pouze za 3 částí.

OCHRANA KOTLE:

Kotel je chráněn proti přetopení pomocí havarijního termostatu (100 °C) umístěného na výstupu z kotle. Při překročení teploty vypne hořák a ventilátor. Kotel má vestavěný pojistný ventil na 3 bary a tlakový spínač nedostatku vody v otopném systému. Kotel je vybaven automatickým BY-PASSEM, který zajišťuje neustálou cirkulaci vody v kotli, i když dojde k uzavření termostatických hlavic. Dále je možné nastavit servisní interval kotle, tak aby uživatele informovalo o tom, že má být proveden pravidelný servis. Na displeji se zobrazí informační klíč a uživatel musí provést servis do jednoho měsíce.

FUNKČNOST KOTLE:

Na elektronické řídící jednotce se nastaví požadované teploty pro ú.t.. Na základě informací získaných z teplotních čidel ú.t. kotel přechází ze stavu vypnutého při dosažení nastavených teplot do režimu topení při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu. Kotel může pracovat jen v zimním režimu, kdy je zapnuté ú.t.

Kotel má funkci kalibrace, kdy při připojení na systém nebo při výměně elektronické jednotky se musí vždy provést. Tato funkce kalibruje správné spalování na různých výkonech a trvá přibližně 5 minut. Dále má kotel funkci analýzy spalin, kdy po připojení a zapnutí kotle do provozního režimu je možné provést kontrolní měření emisí analyzátorem.

OVLÁDÁNÍ KOTLE:

Jednoduché a komfortní ovládání kotle probíhá za pomocí 5 tlačítek. Vše je zobrazováno na velkém LCD displeji s modrým podsvícením. Moderní řídící jednotka automaticky počítá a zapisuje provozní hodiny, počet zapálení hořáku, počet hodin hoření hořáku a mnoho dalších. Řídící jednotka umožnuje nastavení zvláště teploty pro ú.t.. Teplota pro ú.t. je nastavitelná teplota v rozmezí 20-80 °C. při připojení venkovního čidla a nastavení ekvitermní křivky se teplota ú.t. mění dle potřeby a vyhodnocení řídící jednotkou na základě získaných informací z teplotních čidel. Jednotka má menu instalatéra a servisní menu pro nastavování parametrů kotle. Funkce ALARM informuje číslem, které udává důvod vzniklé poruchy.

 

TYP KOTLE ADAX 20T
KÓD SVT SVT20933

 

CERTIFIKÁTY
NÁVODY
PROSPEKTY
DOTAČNÍ PROGRAMY
POPIS   ADAX 20T
Typ plynu   G20 / G31
Třída Nox   5 (< 70 mg/kWh)
Maximální výkon kotle kW 24
Minimální výkon kotle kW 3
Maximální výkon -80% (80-60°C) kW 23,6
Maximální výkon - 80% (50-30°C) kW 25,7
Minimální výkon G20 (80-60°C) kW 2,9
Minimální výkon G20 (50-30°C) kW 3,2
Minimální výkon G31 (80-60°C) kW 2,9
Minimální výkon G31 (50-30°C) kW 3,2
Účinnost při max.výkonu (80-60°C) % 98,3
Účinnost při min.výkonu (80-60°C) % 96,6
Účinnost při max.výkonu (50-30°C) % 107,1
Účinnost při min.výkonu (50-30°C) % 106,6
Účinnost při 30% výkonu (40-30°C) % 107
Tepelná ztráta při poklesu na 50°C W 84
Napětí V 230
Frekvence Hz 50
Příkon W 73
Teplota spalin při výkonu max/min (80-60°C) °C 82/65
Teplota spalin při výkonu max/min (50-30°C) °C 59/45
Průtok spalin při výkonu max/min g/s 11,1/1,38
CO2 při výkonu max/min (G20) rozdv. Potrubí % 9,0 / 9,0
CO2 při výkonu max/min (G31) rozdv. Potrubí % 10,0 / 10,0
Počet rysek 1
Průměr trysek (G20-G31) mm 5,3
Spotřeba plynu při max/min výkonu (G20) m3/h 2,53/0,32
Spotřeba plynu při max/min výkonu (G31) Kg/h 1,86/0,23
Tlak plynu (G20/G31) mbar 20 / 37
Maximální provozní teplota °C 85
Rozsah nastavení teploty ú.t. °C 20 - 80
Maximální provozní tlak bar 3
Objem vody v kotli l/min 4,5
Hmotnost kg 27,5