Zplyňovací kotel MAKAK 20 - 40 kW

MAKAK 20 - 40 kW

Kusové dřevo
Kusové dřevo
energetický štítek A+
energetický štítek A+
Zplyňovací kotel MAKAK 20 - 40 kW
kovarson certifikaty kovarson navody kovarson prospekty

Český zplyňovací kotel na dřevo MAKAK je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů a bývá využíván i pro ohřev teplé vody. Kotel zplyňuje dřevo, štěpku, brikety a jiný dřevní odpad. Spalovací komora na dřevo délky až 55 cm!

Zplyňovací kotel se výrazně liší od klasických kotlů na tuhá paliva, a to díky ekologickému vytápění. Kotel splňuje 5. emisní třídu dle normy EN 303-5, ECODESIGN - nejpřísnější emisní hodnoty vypouštěné z kotle do ovzduší. Tento systém spalování je především maximálně ekonomický.

Díky vysoké účinnosti až 92% a velké přikládací komoře je kotel komfortní pro přikládání. Obsah přikládací komory vydrží cca 8 až 10h provozu při 20 kW výkonu a 4 – 5 hodin při 40 kW výkonu. Komfort kotle spočívá v tom, že do kotle přiložíte při středním výkonu jen 2x za den.

KONSTRUKCE KOTLE:

Vnitřní těleso kotle je svařené z kotlového 6mm plechu vysoké jakosti. U nejvíce namáhaných a kritických částí užíváme plech o tloušťce 8 mm. Plech vnějšího pláště je silný 4 mm. Nerezové vložky o 3 mm vyplňují přikládací komoru. Ty chrání kotel před kondenzáty, dehtem a zvyšují tak živostnost kotle. V horní části se nachází přikládací komora, která je ze spodní části opatřena žárobetonovou tvarovkou s tryskou pro průchod plynů. Skrz tvarovku přechází žhavé plyny do dohořívacího prostoru z vernikulitu a žárobetonu. Hlavní trubkový výměník se stěnou silnou 6,1 mm lemuje zadní stěnu kotle, kde v horní části ústí do sběrného kanálu a vychlazené plyny následně vycházejí do komína. V trubkách jsou uloženy turbulátory pro jednoduché a bezproblémové čištění.

Kotel musí být zapojen s akumulační nádobou, aby byl zajištěn odvod případné přebytečné energie nebo byla tepelná energie uschována. Kotel je dále chráněn na výstupu kotle termostatickým čidlem, které při záznamu vysoké teploty nad 95°C vypne ventilátor, zapne všechna oběhová čerpadla a otevře všechny směšovací ventily. Chladící smyčka je dalším vybavením kotle. Termostatické bimetalové čidlo chladící smyčky při překročení teploty kotle nad 95°C otevře ventil, pustí do kotle studenou vodu z vodovodního řádu a z druhé strany se teplá voda vypustí do odpadu.

FUNKČNOST KOTLE:

Spalování je řešeno na principu dvoustupňového spalování při vysoké teplotě.  Hoření je podporováno odtahovým ventilátorem, který vhání primární vzduch do přikládací komory a sekundární do trysky. V přikládací komoře dochází ke zplyňování dřeva a produkci dřevoplynu. Vzniklý dřevoplyn je nasáván do trysky za pomoci sekundárního vzduchu a dohořívá v prostoru pod tryskou. Poté již horké plyny prochází přes hlavní zadní trubkový výměník, kde předají hlavní část své energie a vychlazené plyny odchází přes sběrný kanál do komína. Kotel je vybaven odtahovým ventilátorem, který po přepnutí na režim přikládání sepne na plné otáčky a vysaje kouř do komína přes vzduchovou komoru umístěnou nad přikládací komorou tak, aby nevnikl do kotelny. Čištění kotle turbulátory pákou z boku kotle. Nadzvednutím těchto turbulátorů se shrne případný nános z trubek a ten propadne do popelníkového prostoru. Toto čištění je možné orientovat na pravou i levou stranu kotle. Popel, který zůstane v přikládací komoře, se vybírá zapalovacími dvířky. Zbytek vzniklého popele se vybírá spodními popelníkovými dvířky.

OVLÁDÁNÍ KOTLE:

Nová generace řízení poskytuje uživateli intuitivní menu, jednoduché ovládání a schopnost využívat různých funkcí. Jednotka s jedinečným vzhledem má uživatelské a servisní rozhraní.

Regulace spalování se provádí prostřednictvím modulace výkonu ventilátoru a řízením primárního a sekundárního vzduchu od 0 do 10 za pomocí táhel.

Automaticky udržuje požadovanou teplotu kotle, akumulační nádoby v jednom místě a teplotu zásobníku teplé užitkové vody TUV. Možnost spolupráce s pokojovými termostaty - zvlášť pro každý topný okruh je vhodná pro udržení komfortní teploty vytápěných místností.

V základní výbavě jednotky je ovládání jednoho směšovacího ventilu, ovládání až 4 čerpadel a možnost připojení pokojového termostatu sparkSTER nebo jakéhokoliv univerzálního termostatu drátového nebo bezdrátového. Jednotku lze rozšířit o další moduly pro ovládání až 5 - ti směšovacích ventilů, dále možnost připojení venkovního čidla pro správné řízení směšovacích ventilů. Jednotku je možné ovládat za pomocí modulu i přes internet. 

Kotel ve výkonu 20 KW není v seznamu 4. vlny kotlíkových dotací.

TYP KOTLE MAKAK 20 MAKAK 25 MAKAK 30 MAKAK 35 MAKAK 40
KÓD SVT         ----- SVT5438 SVT5439 SVT5440

SVT5441

 

CERTIFIKÁTY
NÁVODY
PROSPEKTY
DOTAČNÍ PROGRAMY
Označení kotle   MAKAK 20 MAKAK 25 MAKAK 30 MAKAK 35 MAKAK 40
Jmenovitý výkon na dřevo kW 20 25 30 35 40
Účinnost % 88,53 89,51 90,63 91,75 92,06
Spotřeba dřevo kg.h-1 5,7 6,7 7,7 8,8 9,8
Teplota spalin dřevo °C 73,1 87,3 101,5 115,8 130
Tah komína pa 20 25
Doporučená provozní teplota topné vody °C 70 – 90
Minimální teplota vratné vody °C 55
Připojovací napětí V 230
Elektrický příkon W  60
Hmotnost celková kg 625
Hmotnost kotlového tělesa kg 423
Obsah vodního prostoru l 120 
Objem spalovací komory dm3 135,5 
Hloubka spalovací komory na dřevo mm 550
Rozměr plnícího otvoru zásobníku mm 440x300
Hloubka kotle  mm 1200
Výška kotle mm 1400
Šířka kotle mm 720
Průměr kouřového hrdla mm 160
Přípojky topné a vratné vody 6/4
Emisní třída   4 5
Vytápěná plocha do: m2 200 250 300 350 400