Retortový hořák 25 kW

Retortové hořáky

Hnědé uhlí
Hnědé uhlí
Dřevěné pelety
Dřevěné pelety
Retortový hořák 25 kW

Retortový hořák 25 kW je svou komfortností oblíbeným zdrojem tepla především u rodinných domů a středně velkých objektů. Robustní konstrukce litinového hořáku tvoří materiály nejvyšší kvality, které zaručují jeho dlouhou životnost, minimální údržbu a především garanci dokonalého spalování hnědého uhlí ořech 2 a kvalitních dřevních pelet do zrnitosti 30 mm. Univerzální hořák lze nainstalovat do všech litinový a plechových kotlů na tuhá paliva, což znamená, že je možnost dalšího přikládání vrchními dvířky.

U tohoto typu hořáku je navržena typická kulatá pec určená pro spalování uhlí a velmi kvalitních dřevních pelet. Hořák funguje na principu uložení šneku pouze na jedné straně u převodovky a tlačí materiál do pece ve tvaru kolene. Zde se materiál pěchuje a drtí. Směr vytlačení materiálu není dán, tím pádem nelze spalovat více spékavé materiály, které se nedokáží vytlačit a dochází často k vyhasnutí. Popel přepadává přes límec retorty do popelníku pod hořákem. Tento hořák má účinné spalování díky podpoře vzduchu ze všech stran směrem do středu. Nedosahuje vysokých teplot při hoření, a proto se používá nad hořákem deflektor, který částečně vrací teplo zpět do pece hořáku a zvyšuje teplotu hoření a účinnost. Nevýhodou je zde uložení šneku na jedné straně, což může mít za následek nepříjemné pískání při chodu podavače. Tento typ hořáku již není v dnešní době běžně používán. 

Automatický provoz univerzálního hořáku je chráněn proti zpětnému prohoření za pomocí dvou ochranných čidel. Ochranné čidlo na šneku při zaznamenání teploty nad 92°C vypne ventilátor na nulovou hodnotu. Ochranné čidlo v násypce při zaznamenání teploty nad 92°C sepne otáčení šneku a vyhrne všechen materiál z pece hořáku do popelníku. Největší ochranou hořáku se přikládá tomu, že celý systém je vzduchotěsně uzavřen a je tedy zamezeno přístupu vzduchu do násypky. Další mechanickou ochranou je připravený ventil pro zálevový systém, buď bimetalovou pojistkou nebo voskovou zátkou a zalití vodou například z kanystru.

Celý systém může být řízen nejmodernější elektronickou řídicí jednotkou SPARK nebo PANDA.

CERTIFIKÁTY
NÁVODY
PROSPEKTY