Univerzální hořák 6 - 27 kW

Univerzální hořáky

Hnědé uhlí
Hnědé uhlí
Dřevěné pelety
Dřevěné pelety
Rostliné pelety
Rostliné pelety
Štěpka do 3cm
Štěpka do 3cm
Rostliné materiály
Rostliné materiály
Dřevní odpad
Dřevní odpad
Univerzální hořák 6 - 27 kW
kovarson navody kovarson prospekty

Univerzální hořák 27 kW je svou komfortností oblíbeným zdrojem tepla především u rodinných domů a středně velkých objektů. Robustní konstrukce litinového hořáku tvoří materiály nejvyšší kvality, které zaručují jeho dlouhou životnost, minimální údržbu a především garanci dokonalého spalování všech druhů materiálů ( Uhlí hnědé ,,Ořech 2´´ , Dřevěné pelety, Agro-pelety, Štěpka … ) do zrnitosti 30 mm. Univerzální hořák lze nainstalovat do všech litinový a plechových kotlů na tuhá paliva, což znamená, že je možnost dalšího přikládání vrchními dvířky.

Propracovaná technologie univerzálního hořáku 27kW je navržena tak, že má prodlouženou hřídel až na konec hořáku, kde je uložena. Přívodní šnek končí na začátku spalovací komory a z druhé strany je šnek otočený. Šneky mají opačný závit a tlačí proti sobě, tudíž krásně vytláčí materiál nahoru. U sypkých lehkých materiálů dokáže přidávaný materiál stlačit a nemá tendenci z pece odfukovat. Popel poté přepadává přes okraje do popelníku. Tento typ je určen pro spalování agro materiálů a dalších rostlinných produktů, které se spékají a tečou. Díky své konstrukci otočených šneků dokáže hravě vytlačit i vzniklé spékance z těchto materiálů.

Pohon je zajištěn elektromotorem s převodovkou. Palivo je podáváno do prostoru spalovací komory ocelovým šnekovým dopravníkem kde díky podpoře sekundárním vzduchem z ventilátoru dochází k dokonalému hoření. Hořák se spodním přikládáním paliva funguje podobně jako kovářská výheň. Vše probíhá plně automaticky díky řídící jednotce, která hlídá celý systém dle vytápěné teploty a po natopení okruhu přechází do režimu dozoru. Násypka o objemu 250 l vydrží naplněná 3-4 dny při běžném provozu. Univerzální hořák lze instalovat do všech vyráběných litinových a plechových kotlů na tuhá paliva.

Automatický provoz univerzálního hořáku je chráněn proti zpětnému prohoření za pomocí dvou ochranných čidel. Ochranné čidlo na šneku při zaznamenání teploty nad 92°C vypne ventilátor na nulovou hodnotu. Ochranné čidlo v násypce při zaznamenání teploty nad 92°C sepne otáčení šneku a vyhrne všechen materiál z pece hořáku do popelníku. Největší ochranou hořáku se přikládá tomu, že celý systém je vzduchotěsně uzavřen a je tedy zamezeno přístupu vzduchu do násypky. Další mechanickou ochranou je připravený ventil pro zálevový systém, buď bimetalovou pojistkou nebo voskovou zátkou a zalití vodou například z kanistru.

Celý systém může být řízen nejmodernější elektronickou řídicí jednotkou SPARK nebo PANDA.

CERTIFIKÁTY
NÁVODY
PROSPEKTY

 

27 kW

35 kW

60 kW

90 kW

Výkon [kW]

5 - 27

6 - 35

8 - 60

10 - 90

Hmotnost [kg]

60

68

80

110

připojovací napětí

230 V / 50Hz

průměrný elektrický příkon

60 W

70 W

100 W

125 W

Motor

90 W

180 W

Ventilátor

75 W

160 W

Zásobník

250 l

Tah komína

20 Pa

25 Pa