Univerzální hořák 25 kW - samočistící

Univerzální hořáky - samočistící

Dřevěné pelety
Dřevěné pelety
Rostliné pelety
Rostliné pelety
Hnědé uhlí
Hnědé uhlí
Štěpka do 3cm
Štěpka do 3cm
Dřevní odpad
Dřevní odpad
Rostliné materiály
Rostliné materiály
Univerzální hořák 25 kW - samočistící

Univerzální podavač se vyznačuje svou jednoduchostí, použitelností a především svou nenáročnou údržbou. Osvědčený univerzální hořák 25 kW je svou samočistící technologií schopen spalovat různé druhy materiálů ( hnědé uhlí 2 (ořech),černé uhlí (hrášek), dřevěné pelety, drobnou štěpku ) do zrnitosti 30 mm.

Univerzální hořák lze nainstalovat do všech litinový a plechových kotlů na tuhá paliva a pro svou komfortnost je oblíbeným typem pro vytápění rodinných objektů. Tento typ výborně spaluje materiály rostlinné tzv. agro-pelety, které mají tendenci se spékat a téct. Samotná konstrukce je navržena tak, že šnekový podavač tlačí materiál před sebe do pece, kde dochází ke spalování a také k samočištění hořáku. Popel a nespálený materiál pak přepadává otevřenou stranou do popelníku. Tento typ nejlépe spaluje agro-pelety, ale i dřevní štěpku. Díky své konstrukci dokáže hravě vytlačit i vzniklé spékance.

Vzduch je primárně foukán ze dvou stran hořáku, což zvyšuje jeho účinnost. Palivo je do pece hořáku podáváno ocelovým šnekovým dopravníkem, kde za pomocí ventilátoru je palivo spalováno. Celý technologie funguje na principu kovářské výhně. Zásobník o nominálním objemu 250 l je zárukou dlouhé výdrže. Automatický provoz umožňuje výdrž násypky až 4 dny při běžném provozu rodinného domu a také bezobslužný provoz. Pohon tohoto systému zajišťuje elektromotor s převodovkou, který je zárukou nízkých provozních nákladů.

Automatický provoz univerzálního hořáku je chráněn proti zpětnému prohoření za pomocí dvou ochranných čidel. Ochranné čidlo na šneku při zaznamenání teploty nad 92°C vypne ventilátor na nulovou hodnotu. Ochranné čidlo v násypce při zaznamenání teploty nad 92°C sepne otáčení šneku a vyhrne všechen materiál z pece hořáku do popelníku. Největší ochranou hořáku se přikládá tomu, že celý systém je vzduchotěsně uzavřen a je tedy zamezeno přístupu vzduchu do násypky. Další mechanickou ochranou je připravený ventil pro zálevový systém, buď bimetalovou pojistkou nebo voskovou zátkou a zalití vodou například z kanystru.

 

CERTIFIKÁTY
NÁVODY
PROSPEKTY