Přestavbová sada pro kotle

Přestavbové sady

Hnědé uhlí
Hnědé uhlí
Dřevěné pelety
Dřevěné pelety
Rostliné pelety
Rostliné pelety
Štěpka do 3cm
Štěpka do 3cm
Přestavbová sada pro kotle
kovarson navody kovarson prospekty

 

Jednoduchou úpravou stávajících litinových kotlů  na pevná paliva dosáhnete komfortního automatického provozu teplovodního kotle až do výkonu 60 kW.

Přestavba spočívá v osazení kotle na podstavec o výšce 44 cm a hořák se připojí z levé nebo pravé strany kotle tak, aby nebránil v přístupu ke kotli. Do dna stávajícího kotle se nejprve vyřeže otvor, topení tak bude probíhat pod samotným roštem kotle. Tepelná energie stoupající směrem nahoru vytopí celé kotlové těleso. Velkou výhodou zůstává možnost topení tuhým palivem nebo možnost přepnutí na automatický režim.

Přo přestavbové sady se používají univerzální hořáky čtvercového tvaru skládájící se z litinové pece, směšovače vzduchové komory a podavače. Šnek podavače je uložen po celé délce podavače až po spalovací pec - konstrukčně je podávací šnek v místě litinové pece opatřen opačným závitem, který tlačí materiál daným směrem nahoru. Eliminují se tak vzniklé spékance, které jsou vytlačeny přes okraj do popelníku. Díky prodloužené hřídeli je pevně ukotven a nedochází k pískání při chodu podavače. Hořáky spalují veškeré materiály jako uhlí, dřevěné pelety všech druhů, rostlinné pelety, štěpku, piliny, hobliny, rostlinné materiály. U alternativních materiálů jako jsou piliny či hobliny musí být zajištěno volné padání materiálu ze zásobníku do šneku. Důležité je předimenzovat dostatečně rychlou převodovku z důvodu nízké hmotnosti materiálu. Díky čtvercovému tvaru a přívodu vzduchu pro podporu hoření ze čtyř stran směrem do středu má hořák vysokou spalovací teplotu a účinnost spalování i bez použití deflektoru.

Podavač paliva je řízen elektronickou jednotkou PANDA nebo SPARK s teplotními čidly, která snímají požadovanou teplotu kotle a ústředního topení předem nastavenou na řídící jednotce. Lze ji také připojit na externí pokojový termostat a může být tak ovládána přímo z pokoje. Pak už si jen budete užívat příjemného tepla.

Výhodou je také připojení čerpadla teplé užitkové vody s teplotním čidlem. Dále je v zařízení umístěno čidlo proti zpětnému prohoření. Systém je navíc chráněn proti zpětnému prohoření hermeticky uzavřeným zásobníkem či zálevovým systémem, který je možno který je možno zakoupit k přestavbové sadě. Jedná se o kanystr s vodou a voskovou zátkou.

Kotli je po přestavbě přisuzována stejná emisní třída, univerzální hořák slouží pouze jako přídavné zařízení. 

Šneky lze prodlužovat do maximální 1m.

CERTIFIKÁTY
NÁVODY
PROSPEKTY